Concept

Waterkerend Kustlandschap
De Banjaard

Door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer wordt de mensheid geconfronteerd met klimaatverandering en versnelde zeespiegelstijging. Nederland zal maatregelen moeten nemen om daarmee om te gaan.

De uitdaging

Gebiedscoalitie De Banjaard heeft in samenwerking met de KennisCommunity Oosterschelde een case study geïnitieerd en een Community of Learners gevormd.

Samen onderzoeken zij of het eroderende landschap van de Voordelta met behulp van Building with Nature zich robuuster en versneld kan ontwikkelen tot een lagunair systeem. Dit systeem dient als een natuurlijke vooroeverbescherming voor de Oosterschelde, Zeeland en de zuidwestelijke delta, een ecotoop voor inheemse flora en fauna en biedt ruimte aan nieuwe, innovatieve economische en sociale dragers zoals aquacultuur en getijdentoerisme. De Gebiedscoalitie streeft naar een pilot in 2025, waarbij via een suppletie zandplaat ‘De Banjaard’ voor de kust van Schouwen-Duiveland wordt hersteld en versterkt met biobuilders als schelpdieren en beplanting.

De oplossing

Gebiedscoalitie ‘De Banjaard’ is initiatiefnemer van een pilot-experiment in de zuidwestelijke delta.

Kern van de pilot is om de voormalige zandplaat De Banjaard voor de kust van Schouwen-Duiveland door een suppletie te herstellen en de herstelde plaat via experimenten te versterken met eco-engineers als schelpdieren en begroeiing. Bouwen met de natuur vormt hierbij de basis. De pilot wordt bij succes uitgebreid richting de Tweede Maasvlakte.

Tussen de nieuwgevormde barrière-eilanden en de kust ontstaat zo een met de zeespiegelstijging meegroeiende lagune. De ontwikkeling van een tweede kustlijn leidt tot een sterke en aantrekkelijke kust met in de luwte rijke platen, slikken en schorren. De huidige erosie van N2000 gebied de Voordelta wordt gestopt. Zo kunnen gezonde en verbonden zeearmen blijven bestaan.

De Banjaard omstreeks 1850

Vogelvlucht perspectief Waterkerend kustlandschap De Banjaard

Impressie Waterkerend kustlandschap De Banjaard

Het team

Renée Bron-Slis

Dwarsdenker & initiatiefnemer

Idco Duijnhouwer

Dwarsdenker & initiatiefnemer

Diane Robyn

Projectleider STO OSR en Beleidsmedewerker onderwijs Scalda

Ria Geluk

Voorvechter waterveiligheid

Community of Learners

Wie worden de Nieuwe Deltawerkers?*

Wij leven, wonen en werken in een prachtige delta. De rivieren en zeeën hebben ons land gemaakt, door de eeuwen heen steeds weer anders. En nog steeds verandert het landschap. Door natuurkrachten en door menselijk ingrijpen. Met klimaatverandering en toekomstige zeespiegelstijging zullen we weer aan de bak moeten om onze toekomst veilig te stellen. Na de grote deltawerken van de vorige eeuw, hebben we Nieuwe Deltawerkers nodig, mensen die bottum-up samen willen werken aan de goede dingen doen en de goede dingen goed doen.

Heb ideeën en plannen? Zoek je coalitiegenoten? Neem contact met ons op!

*Met dank aan de nieuwe deltawerkers Joost Adriaanse & Ester van de Wiel