Over ons

Shared Concepts werkt aan concepten, plannen en ideeën voor de landelijke leefomgeving, Zij doet dit vanuit het streven om de leefbaarheid en vitaliteit van onze leefomgeving in binnen- en buitenland te behouden en versterken voor de mens en voor flora & fauna.

Onze visie

Shared Concepts biedt een platform aan samenwerkingsverbanden van creatieve dwarsdenkers, voordenkers en pioniers, mensen en organisaties die hetzelfde doel nastreven ieder vanuit de eigen achtergrond en discipline.

Mensen met ideeën voor hun directe leefomgeving, hun habitat. Shared Concepts helpt hen elkaar te vinden en bottum-up coalities te vormen om dromen en ideeën uit te werken tot sterke, haalbare plannen, die te vertalen naar concrete acties, pilots en experimenten en net zo lang aan te kloppen op de deuren van de macht als nodig is. Liefst met de betrokkenheid van jongeren; de leerlingen en studenten om wier toekomst het gaat.

Het uiteindelijke doel is altijd uitvoering, we blijven niet hangen in steeds meer en nieuwe rapporten en onderzoeken. En vooral laten wij de lijntjes en hokjes los. De mensen die elkaar ontmoeten via Shared Concepts denken niet in grenzen of tegenstellingen. Zij denken in kansen, want die zijn er altijd.

Kernpunten

De dwarsdenkers en pioniers van Shared Concepts werken aan concepten met een gelijkwaardig evenwicht tussen de pijlers mens, milieu en maatschappij. Daarbij zijn de Social Developments Goals van de Verenigde Naties leidend.

1

2

3

Doe met ons mee!

Renée Bron-Slis

Dwarsdenker & initiatiefnemer

"We hebben nog 30 jaar – een generatie – de tijd om te onderzoeken en te experimenteren voordat de zeespiegelstijging de kritische 1 meter bereikt."

— Idco Duijnhouwer, Dwarsdenker en aanjager Waterkerend Kustlandschap de Banjaard

Wie worden de Nieuwe Deltawerkers?*

Wij leven, wonen en werken in een prachtige delta. De rivieren en zeeën hebben ons land gemaakt, door de eeuwen heen steeds weer anders. En nog steeds verandert het landschap. Door natuurkrachten en door menselijk ingrijpen. Met klimaatverandering en toekomstige zeespiegelstijging zullen we weer aan de bak moeten om onze toekomst veilig te stellen. Na de grote deltawerken van de vorige eeuw, hebben we Nieuwe Deltawerkers nodig, mensen die bottum-up samen willen werken aan de goede dingen doen en de goede dingen goed doen.

Heb ideeën en plannen? Zoek je coalitiegenoten? Neem contact met ons op!

*Met dank aan de nieuwe deltawerkers Joost Adriaanse & Ester van de Wiel