Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem.

Nieuws

Verslag bijeenkomst gebiedscoalitie ‘De Banjaard’ 

| leestijd: 3 min

Download verslag

Samenvatting

Op 12 april 2022 vindt in het gloednieuwe pand van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee een eerste en brede bijeenkomst plaats over Living Breakwater ‘De Banjaard’. 

Onder de vleugels van de Kennis Community Oosterschelde (www.onzeoosterschelde.nl) wil Gebiedscoalitie ‘De Banjaard’, bestaande uit Renée Bron, Idco Duijnhouwer, Ria Geluk en Diane Robyn, in de Voordelta een natuurlijk waterkerend landschap laten ontstaan dat waterveiligheid biedt en ruimte voor de aanpak van verschillende opgaven waar Schouwen-Duiveland en Zeeland voor staan. De intensieve betrokkenheid van jongeren vinden de initiatiefnemers daarbij van het grootste belang. Het gaat immers om hun toekomst. 

Toekomstig startpunt voor het ontstaan van dit waterkerende landschap is het herstel op korte termijn van zandplaat De Banjaard door middel van een eenmalige suppletie. Deze zandplaat, of beter, wat er vandaag de dag nog van resteert, bevindt zich in de Voordelta op zo’n 6 kilometer van de kust van Schouwen-Duiveland. Op de aldus herstelde plaat zullen leerlingen van middelbare scholen en studenten van hogescholen en universiteiten de komende jaren vervolgens kunnen experimenteren met ‘Building with Nature technieken’, alvorens over 10-20 jaar serieuze besluiten genomen moeten worden over (nieuwe) toekomstbestendige deltawerken. 

Het doel van de bijeenkomst is om vanuit openheid en transparantie de deelnemers te informeren en bij hen expertise en kennisvragen op te halen die vertaald kunnen worden naar verdere onderzoeksvragen voor leerlingen en studenten. Deze onderzoeken en rapportages moeten vervolgens leiden tot besluitvorming over en uitvoering van een pilot in de vorm van een suppletie op of nabij de locatie van De Banjaard. 

De avond begint met een welkomstwoord door Ria Geluk en een introductie over het ontstaan en de achtergrond van Gebiedscoalitie ‘De Banjaard’ door Renée Bron. Daarna legt Idco Duijnhouwer aan de hand van een beeldende presentatie uit wat De Banjaard van origine was en weer kan worden. Van het ontstaan en grotendeels verdwijnen van zandplaat De Banjaard kunnen wij veel leren over de mogelijkheid om de vorming van zandplaten/eilanden voor de kust verder te stimuleren als verdediging van onze deltakust en voor de invulling van andere functies en maatschappelijke behoeftes. 

Na een korte koffiepauze met door de leerlingen van het Pieter Zeeman Lyceum vervaardigd gebak, volgen levendige gesprekken met en tussen de deelnemers aan een vijftal tafels met verschillende thema’s, te weten: 

Leefomgeving | Water | Land- en Zeebouw | Natuur | Energie

Aan de hand van het thema wordt door de aanwezigen enthousiast meegedacht over de vraag hoe het initiatief ‘De Banjaard’ een bijdrage kan leveren aan de toekomst van de Zuidwestelijke Delta in het licht van klimaatverandering en waterveiligheid en welke onderzoeksvragen daarbij aan bod moeten komen. In verband met ziekte van beoogd gespreksleider Jannemarie de Jonge, wordt de oogst van de ‘tafels’ centraal besproken onder leiding van Ria Geluk. 

Afsluitend geeft sneltekenaar Jan-Pieter Blom de aanwezigen zijn kijk op de avond aan de hand van knappe tekeningen aangevuld met ludiek commentaar. Daarna is een hapje en drankje welverdiend. 

Er zijn op 12 april jl. veel kennisvragen opgehaald waar de Gebiedscoalitie in samenwerking met haar partners mee aan de slag kan om de realisatie van ‘De Banjaard’ als pilotproject mogelijk te maken. 

Alle genodigden, inclusief zij die verhinderd waren deel te nemen, ontvangen dit verslag. Zij zullen in de loop van het jaar ook geïnformeerd worden over de verdere stappen en de voortgang van het initiatief. Meer informatie zal in de toekomst eveneens gedeeld worden via de platformwebsite 

www.sharedconcepts.nl

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit verslag en hopen op uw verdere enthousiasme en betrokkenheid bij ‘De Banjaard’ 

Gebiedscoalitie ‘De Banjaard’ 

Idco Duijnhouwer 
Renée Bron-Slis 
Ria Geluk 
Diane Robyn 

Zierikzee, juli 2022

Meer weten?

Renée Bron-Slis

Dwarsdenker & initiatiefnemer

Wie worden de Nieuwe Deltawerkers?*

Wij leven, wonen en werken in een prachtige delta. De rivieren en zeeën hebben ons land gemaakt, door de eeuwen heen steeds weer anders. En nog steeds verandert het landschap. Door natuurkrachten en door menselijk ingrijpen. Met klimaatverandering en toekomstige zeespiegelstijging zullen we weer aan de bak moeten om onze toekomst veilig te stellen. Na de grote deltawerken van de vorige eeuw, hebben we Nieuwe Deltawerkers nodig, mensen die bottum-up samen willen werken aan de goede dingen doen en de goede dingen goed doen.

Heb ideeën en plannen? Zoek je coalitiegenoten? Neem contact met ons op!

*Met dank aan de nieuwe deltawerkers Joost Adriaanse & Ester van de Wiel