Nieuws

Expert-stakeholders bijeenkomst Gebiedscoalitie ‘De Banjaard’

| leestijd: 1 min

Download het programma

Samenvatting

Op 22 mei jl. trokken wij wederom naar het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee voor een expert-stakeholdersbijeenkomst van Gebiedscoalitie ‘De Banjaard’.

Op 22 mei jl. trokken wij wederom naar het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee voor een expert-stakeholdersbijeenkomst van Gebiedscoalitie ‘De Banjaard’. 

Onze gebiedscoalitie streeft naar een pilot op zandplaat ‘De Banjaard’ voor de kust van Schouwen-Duiveland. Studenten, wetenschappers en natuurorganisaties kunnen hier op zeven experimenteerzones (zie afbeelding) experimenten uitvoeren met biobouwers om ‘De Banjaard’ te fixeren, versterken en morfologisch te begeleiden. Kortom, een ‘bottom up’ oefening in ‘zeewaarts én meebewegen’ ter bescherming van de Oosterschelde, Zeeland en de zuidwestelijke delta bij een gestaag stijgende zeespiegel.

Experimenteerzones De Banjaard

Een aantal experts waren bereid gevonden om voor de drie experimenteerzones waar wij voorrang aan willen geven een presentatie (te downloaden) voor te bereiden:

Het doel van deze bijeenkomst was het gezamenlijk verfijnen van deze experimenteerzones en de bijbehorende onderzoeksvragen. Daarnaast wilden wij graag tot een eerste aanzet komen voor de overige vier experimenteerzones.

Een verslag van de avond zal later volgen.

Wie worden de Nieuwe Deltawerkers?*

Wij leven, wonen en werken in een prachtige delta. De rivieren en zeeën hebben ons land gemaakt, door de eeuwen heen steeds weer anders. En nog steeds verandert het landschap. Door natuurkrachten en door menselijk ingrijpen. Met klimaatverandering en toekomstige zeespiegelstijging zullen we weer aan de bak moeten om onze toekomst veilig te stellen. Na de grote deltawerken van de vorige eeuw, hebben we Nieuwe Deltawerkers nodig, mensen die bottum-up samen willen werken aan de goede dingen doen en de goede dingen goed doen.

Heb ideeën en plannen? Zoek je coalitiegenoten? Neem contact met ons op!

*Met dank aan de nieuwe deltawerkers Joost Adriaanse & Ester van de Wiel