Nieuws

De Banjaard gekozen als ‘icoonproject’

| leestijd: 1 min

Samenvatting

Tijdens de Gebiedsconferentie Zuidwestelijke Delta is Waterkerend kustlandschap De Banjaard gekozen als icoonproject uit 5 andere lokale initiatieven.

In het plenaire programma maakten de deelnemers kennis met de vijf lokale initiatieven die het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta ondersteunt. Via een stemapp op de telefoon konden de deelnemers aangeven hoe kansrijk ze het initiatief vonden, of het ook op andere plekken uit te voeren is, in hoeverre het initiatief bijdraagt aan samenwerking en of het een bouwsteen is voor de toekomst. 

Schets van het concept De Banjaard

De kern van dit initiatief van Gebiedscoalitie ‘De Banjaard’, een werkgroep binnen de Kennis Community Oosterschelde (KCO), is om de voormalige zandplaat De Banjaard door zandsuppletie te herstellen en te versterken met schelpdieren en begroeiing. Tussen De Banjaard en de kust ontstaat zo een met de zeespiegelstijging meegroeiende lagune. De ontwikkeling van een tweede kustlijn leidt tot een sterke en aantrekkelijke kust met platen, slikken en schorren.

Lees meer over de conferentie op de website van de Zuidwestelijke Delta.

Wie worden de Nieuwe Deltawerkers?*

Wij leven, wonen en werken in een prachtige delta. De rivieren en zeeën hebben ons land gemaakt, door de eeuwen heen steeds weer anders. En nog steeds verandert het landschap. Door natuurkrachten en door menselijk ingrijpen. Met klimaatverandering en toekomstige zeespiegelstijging zullen we weer aan de bak moeten om onze toekomst veilig te stellen. Na de grote deltawerken van de vorige eeuw, hebben we Nieuwe Deltawerkers nodig, mensen die bottum-up samen willen werken aan de goede dingen doen en de goede dingen goed doen.

Heb ideeën en plannen? Zoek je coalitiegenoten? Neem contact met ons op!

*Met dank aan de nieuwe deltawerkers Joost Adriaanse & Ester van de Wiel